Waldeinburg

 • ceterum censeo aliquid esse delendum

 • Virtualenv has wrong PYTHONPATH – if you are an idiot

  • 13/11, 2012 by Waldeinburg
  • This is the sad tale of hunting down … well, not a bug, but myself being an idiot.

   Last post was about my new comic, Bubula². The website is a Django project and at the time of writing it is poorly optimized. One of the things to do is to optimize static files (e.g., minifying js and css). However, I have a poor deployment setup: Sync the source tree with the server and run collectstatic on the server. Instead I should collect static files locally, optimize the contents of the static folder and sync this folder. It is important, then, to have the same environment locally and on the server; otherwise, you may get static files from a wrong version of an app that will break your site. Therefore: use virtualenv!

   So, I tried to do this. Just to check, I tried to compare the contents of the remote static folder and my local static folder. Something was wrong, even though I spent a lot of time ensuring that all packages was updated on my local and remote environment. It turned out that Django was collecting files from the apps installed in /usr/local/lib/python2.7/site-packages/ (installed before I decided to use virtualenv).  But this folder was supposed not to be in PYTHONPATH!

   I sat for hours trying various things, running “python2.7 manage.py collectstatic”, and still getting wrong results. Finally, because it was about 2 AM, I gave up and updated all global packages to get the correct results.

   This morning I ran “which python2.7″ with the unexpected result:

   /usr/bin/python2.7

   But this was supposed to be <project path>/env/bin/python2.7! Guess what: this file did not exist; virtualenv only had a bin/python. I was fooled by a difference in the virtualenv on my server (same version – I’m really puzzled by this), which made a bin/python2.7 as well as a bin/python.

   Morale: When hunting bugs the truth is often simple – the hard part is being smart enough to hunt in the right places.

  • Tags: , , ,
  • Posted in Computer | No Comments »
 • Så er jeg tegneserieforfatter!

 • Regular Expressions saves my day

  • 19/07, 2011 by Waldeinburg
  • The point of this story basically is that I’m an idiot and Regular Expressions are awesome. Maybe this little tip can save your day too.
   My proofreader for my MA thesis pointed out that plural marking of acronyms should be with an apostrophe before the ‘s’. I use the acronym LO for “Learning Object” a lot. So I made a search/replace from “LOs” to “LO’s”, clicking “Replace all” without ticking “Match case” or “Whole words only” in NeoOffice. Of course, there’s a lot of words containing “los”. So, I’m an idiot, which I found out the day after when stumbling upon the word “gLO’ss”.
   But, everbody stand back. I know Regular Expressions.
   So, I did a new search/replace: “([a-z])lo’s” with “$1los” and “lo’s([a-z])” with “los$1″ (this time – once bitten, twice shy – not clicking “Replace all”, which wouldn’t have done any harm though).
   Thank you, Regular Expressions!

  • Tags: , , , , , , ,
  • Posted in Computer, Sket | No Comments »
 • Hvad kan vi bruge SBL GNT til?

  • 5/12, 2010 by Waldeinburg
  • [Rettelse: Den korrekte forkortelse er SBLGNT, ikke SBL GNT.]

   SBL (Society of Biblical Literature) har udgivet deres egen udgave af NT på græsk. Den kan gratis hentes i diverse formater, og er også lavet til Bibleworks (både tekst og tekstkritisk apparat).

   Og hva’ så – jeg har jo min NA27? Har SBL GNT nogen relevans bortset fra at være et gratis alternativ til NA27 for fattige (hvilket har været det primære incitament til udgivelsen)?

   Det er jo et godt spørgsmål, og hvad jeg skriver her er ikke andet end mine umiddelbare tanker; jeg sidder ikke engang og laver det vilde eksegetiske NT-arbejde i øjeblikket. Mine tanker bygger på lidt læsning af udgivelsen, hjemmesidens informationer om teksttilblivelsen og det tekstkritiske apparat, samt et blog-indlæg fra hovedredaktøren, Michael W. Holmes.

   Teksten afviger fra NA27 mere end 540 steder. Den tager udgangspunkt i Westcott-Hort, men er gennemarbejdet herefter ud fra håndskrifterne, ligesom NA, så vidt jeg forstår, er revideringer af tidligere udgaver. NA27 har selvfølgelig mere credibility (summen af opfattet troværdighed og ekspertice), når der står en komité bag, så Holmes arbejde svarer vel til de tekstkritiske vurderinger fra kommentarer og oversættelser. Men en kommentar og oversættelse kan ikke stå på skærmen ved siden af NA27 og minde om, at der kan være en anden mulig oprindelig læsemåde.

   Og hva’ så, det kan det tekstkritiske apparat også! Ja, men til daglig har NA27 for mange, mig selv inklusiv, en nærmest uanfægtet autoritet, og det tekstkritiske apparat er som fodnoter forbeholdt den meget grundige læsning. Og der er en vigtig forskel på læsemåden i et håndskrift og en tekstudgave: Håndskriftets læsemåde baserer sig på relativt få andre håndskrifter, vel ofte kun ét, plus afskriverens egne fejl og rettelser. En tekstudgave baserer sig, ideelt set, på summen af alle fundne håndskrifter, redaktørens/komitéens teoretiske forudsætninger (metode, hvilke teksttyper har forrang etc.) og deraf bedrevne vurderinger (trykfejl må anses for sjældne). Altså er det ikke uinteressant, hvad en tekstudgave siger, skønt udgangspunktet for tekstkritik er håndskrifterne.

   Dette bringer mig til det tekstkritiske apparat. Det angiver læsemåden hos tekstudgaver, inklusiv NA, hvor denne afviger fra NIV. Det kan give et fint udgangspunkt for tekstkritik som et overblik, fordi den kun får det med, som repræsentative forskere er uenige om. Det kan naturligvis ikke uden videre citeres som et argument for en læsning, da det må ses som en slags tertiær-kilde (med håndskrifterne som primær-kilde og almindelige tekstkritiske apparater som sekundær-kilde). Til alt dette skal dog siges, at man da kunne overveje at bruge UBS4 som udgangspunkt i stedet for NA27: Teksten er identisk med NA27, men apparatet medtager kun steder, som plejer at lede til forskelle mellem oversættelser, til hvilke listen over håndskrifter til gengæld er mere komplet end NA27′s. Sådan er det; hvis du vil have alt med, er du nødt til at bruge Novum Testamentum Graecum, Editio Critica Maior i det omfang, den er udkommet. Det tekstkritiske apparat for UBS4/NA27 er kun tilgængeligt i elektronisk form i SESB, så for alle andre computereksegeter kan SBL GNT måske anspore til at få kigget i apparatet i ens trykte NA27 oftere.

   Konklusionen er for mig indtil videre, at SBL GNT ikke kan erstatte NA27, men dog kan give et tekstmonopoliseringsbrud og en overbliksløsning til tekstkritik, særligt for computerbrugere uden SESB.

  • Tags: , , , , , , ,
  • Posted in Teologi | 3 Comments »
 • Set Hebrew or Greek font

  • 2/12, 2010 by Waldeinburg
  • How do you change the font and/or font-size used for Hebrew or Greek text? Well, allways use formatting styles when using different fonts! But if you didn’t, or have a Zotero bibliography with Hebrew or Greek letters, then there’s stille hope: (This guide is written for OpenOffice/NeoOfffice, but you should be able to do the same trick in Microsoft Word.)

   1. Choose Edit→Find & Replace…
   2. Click More Options and click Regular expressions
   3. Now put one of the following in the Search for field (without the quotes):
    • Hebrew: “[x0590-x05ff]+” [Update: “[x0590-x05ffxfb1d-xfb4f]+”]
    • Greek: “[x0370-x03ffx1f00-x1fff]+”
   4. Click Find all
   5. Behold! Now all Hebrew or Greek characters are selected! You can now make your changes to the selection.

   Beware that these regular expressions will only match characters in the Hebrew/Greek Unicode area, i.e., it will not match e.g. Roman punctuation inside Hebrew/Greek text.

   I strongly recommend that you create a character formatting style (and make a keyboard shortcut for it) instead of manually choosing the right font and size everytime you need it.

  • Tags: , , , , , , , , ,
  • Posted in Computer, Teologi | No Comments »
 • Toggle python version

  • 11/11, 2010 by Waldeinburg
  • [Update: The tool python_select is supposed to do this, but it seems to work with macports installed versions only.]

   From time to time I encounter makefiles using Python 2, but I’d rather have Python 3 as standard. Instead of editing makefiles or manually shifting version I’ve made a shell-script to toggle between version 2 and 3. The script assumes you have /usr/local/bin/python (whereis returns blank for some reason) as a symlink to python2 or python3 that are symlinks to your Python binaries:
   — BEGIN CODE BLOCK —

   #!/bin/bash
   cd /usr/local/bin
   CV=$(ls -l python | sed -E 's/.*python([23])$/1/')
   if test $CV -eq 2; then
   V=3
   elif test $CV -eq 3; then
   V=2
   else
   V=0
   fi
   if test $V -ne 0; then
   sudo sh -c "rm python && ln -s python$V python && echo Version set to python$V"
   else
   echo /usr/local/bin/python does not link to either python2 or 3
   fi

   — END CODE BLOCK —

   Hope it helps.

  • Tags: , , ,
  • Posted in Computer | No Comments »
 • PackageMaker – There is nothing to install

  • 14/10, 2010 by Waldeinburg
  • Created a package in PackageMaker and got the “There is nothing to install” error when running it. As I found no helpful forum posts on this error, I’ll post the solution that worked for me here:

   Find the corresponding package in /Library/Receipts/ and delete it.

   It’s that simple, at least in my case. The error was maybe caused by the fact that I had created and tested a package with the wizard with the same name but another identifier before deciding to create the package from scratch.

  • Posted in Computer | No Comments »
 • Slut med spam-sjov

  • 8/09, 2010 by Waldeinburg
  • Der begyndte at komme lidt for mange “Please moderate”-mails, så jeg har aktiveret Akismet. Beklager, spam-botter, det var hyggeligt at snakke med jer i kommentar-sektionerne, men I ville mere, end jeg ville, så det kunne ikke blive ved.

  • Tags: ,
  • Posted in Sket | No Comments »
 • Spamkommentar nr. 100!

  • 26/05, 2010 by Waldeinburg
  • 25/5,2010 fik Waldeinburg spamkommentar nummer 100! Vi siger tillykke til Toxic1Pickel, som kom med følgende kommentar til Ny hjemmeside:

   health insurance florida vfy american life insurance 2688 health insurance 26988 homeowner’s insurance ywk health insurance >:-( cheap auto insurance ethv

   Præmien til Toxic1Pickel er, at hans næste spamkommentar på Waldeinburg.dk vil blive godtaget (stødende indhold vil dog blive bortcensureret)!

  • Tags: ,
  • Posted in Diverse | 6 Comments »
 • UpsenSolaris

  • 4/03, 2010 by Waldeinburg
  • Et par timer i dag blev man mødt af følgende forsidetekst:

   Waldeinburg.dk er midlertidigt nede!

   Waldeinburg.dk ligger nu på en OpenSolaris-server, hvor det før lå på en Debian-server.

   Det betyder, at mit shell-script til opgradering af WordPress pludselig ikke virkede som det skulle.

   Inklusiv den del af scriptet, som tog en backup.

   Til gengæld virkede den del af scriptet, der slettede det gamle indhold.

   Og det betyder så, at hele siden er blevet slettet af førnævnte script.

   Øv.

   Men det endte godt, som I kan se, selvom jeg godt kunne tænke mig at tingene fungerede som på Debian.

   For det første duer følgende ikke:

   tar -xzf wordpress-*.tar.gz

   Næh, ingen filtering her. Du må pænt sige:

   gunzip -c wordpress-*.tar.gz | tar -xf -

   For det andet sikkerhedskopierer scriptet først, og det ville jeg gerne gøre verbose. Det kan man åbenbart ikke.

   Og hvad angår mit backup-script må jeg også finde andre veje her, idet mysqldump ikke er installeret. Og så måtte

   tar -cjf backup.tar.bz2 <filer>

   også ændres til:

   tar -cf /dev/stdout <filer> | bzip2 --best > backup.tar.bz2

   Men der ikke megen skade sket, for der er næsten ingen andre end mig, der har været inde på siden i dag… og ville de overhovedet have læst noget… hvorfor skriver jeg egentlig dette her… hvorfor har jeg en blog?

  • Tags: , , ,
  • Posted in Computer, Sket | 4 Comments »